Leeuwarden

Datum plaatsen bericht 17 April 2015
Categorie van het artikel Steden Nederland

Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. De stad is met name sterk op het gebeiod van economische en dienstverlenende sectoren. Daarnaast zijn er tal van bezienswaardigheden en hangt er een gezellige sfeer.

De geschiedenis

De geschiedenis van Leeuwarden gaat terug tot in de tijd van de Romeinen. Op de plek van de stad woonden toen een paar gezinnen op de terpen aan een inham aan de Middelzee. Later slibde deze inham dicht en werd het ingepolderd. Pas in de 8e eeuw komt de naam Leeuwarden echt voor het eerst voor in de geschiedenisboeken. Leeuwarden bestond toen nog niet, het waren drie dorpjes die op de terpen waren gebouwd; Oldehove, Nijehove en Hoek. De mensen in deze plaatsjes hielden zich vooral bezig met landbouw, visserij en scheepsvaart.

Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelzee dicht, hierdoor was er geen haven meer aanwezig in de stad. Er zat toen niks anders op dan zich met de handel op de regio te gaan focussen. In 1435 werden Oldehove, Nijehove en Hoek samengevoegd tot één stad, Leeuwarden. Op dat moment kreeg de stad gelijk stadsrechten.

Schieringers en Vetkopers

In de 15e eeuw kreeg de stad en de omgeving te maken met de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers. De meeste mensen stonden achter de Schieringers maar Leeuwarden was een centrum van Vetkopers. In 1500 werd Friesland geannexeerd door Albrecht van Saksen. Hof van Friesland werd in leeuwarden gevestigd. In dezelfde tijd werd er ook een kanselarij en kerkelijk gezag gevestigd. In 1559 werd Leeuwarden zelfs een bisdom. De kerk moest in 1595 en 1596 vanwege de bouwvalligheid worden afgebroken .

In de 16e en 17e eeuw volgde er een gouden eeuw voor de stad. De stad was namelijk al eeuwenlang de thuishaven van de familie Nassau. De familie Nassau was destijds stadhouder van de noordelijke provincies. De stad had de groei ook te danken omdat het op een plek lag die makkelijk te bereiken was. Er kon ook gebruik van veerdiensten worden gemaakt die het makkelijker maakten om andere steden te bezoeken. Door middel van kleine zeilschepen werd er met de omgeving van de stad gehandeld. Ook de adel kwam destijds opzetten in Leeuwarden. Deze welvaart moest natuurlijk wel beschermd worden. Daarom werden er rond de stad grachten en wallen gemaakt, toen deze later niet meer nodig waren werden ze afgebroken.

In de 17e eeuw trokken groepen joden naar de stad. Als gevolg hiervan werd in 1754 een Joodse Gemeente erkend en in 1755 de eerste synagoge gebouwd. Tegenwoordig is er nog maar een kleine joodse gemeenschap aanwezig. In de eerste helft van de 19e eeuw begon de aanleg van betere wegen van en naar Leeuwarden. Deze goede verbinding komt een stad natuurlijk ten goede.

De bezienswaardigheden

Leeuwarden is een mooie stad met een gezellige sfeer, grachten en prachtige gebouwen. Een voorbeeld van zo'n prachtig gebouw is de Blokhuispoort. Dit gebouw diende vroeger als gevangenis en is rond 1500 gebouwd. Ook de Kanselarij is een voorbeeld van een prachtig oud gebouw, hierin werd vroeger het recht gesproken. De stad heeft echt nog ontzettend veel meer plekken om te bezichtigen. Kerken, torens, musea, etc.