Groningen

Datum plaatsen bericht 20 April 2015
Categorie van het artikel Steden Nederland

Groningen is de hoofdstad van de gekijknamige provincie. Het is de grootste stad van Noord-Nederland en de op zes na grootste stad van heel Nederland. Groningen is officieel nooit stadrechten toegekend. De stad staat voor veel mensen bekend als studentenstad. Er studeren namelijk meer dan 55.000 mensen in de stad.

De geschiedenis

Wanneer Groningen is gesticht is niet zeker. De eerste schriftelijke vermelding vond plaats in 1040, maar het is wel zeker dat de plaats al veel eerder bewoond moet zijn geweest en ook dat er wel eerder een dorpje was. Uit archeologisch onderzoek aan een onafgebroken huis bleek dat dat huis er in de 3e eeuw al stond. De eerste kerk is rond 800 gebouwd.

Watertoren Hofstede de Grootkade in Groningen

Na 1040 zijn er lange tijd geen bronnen over de stad beschikbaar. Ruim honderd jaar daarna kwam er strijd tussen een deel van de burgers en de bisschop. De bisschop regeerde de stad namelijk vanuit Utrecht maar dit was gezien de afstand niet te doen. Hij lostte dit op door zich te laten vertegenwoordigen door zijn broer en dit vervolgens erfelijk voort te laten duren. Dit zorgde ervoor dat andere mensen geen kans meer hadden op een functie in het bestuur. Hierdoor onstonden er twee groepen in de stad; een groep die voor de bisschop was en een groep tegen de bisschop. De stadjers waren de mensen die tegen de bisschop waren en vonden dat ze zelf wel hun belangen konden verwezenlijken. De stadjers wilden laten zien wat hun macht was en bouwden daarom hun eigen omwalling. Bij de slag om Ane wilde de bisschop orde op zaken stellen maar dat pakte voor hem helemaal verkeerd uit. De bisschop verloor de slag en de mensen lieten na deze slag de bisschop links liggen.

In de 13e werd de groei van de stad bevestigd doordat er in deze tijd gasthuizen, kerken en klooster werden bijgebouwd. De stad werd ook versteend, niet alleen de straten maar ook de huizen werden van steen gebouwd. Groningen kreeg destijds geen officiële stadrechten maar had wel dezelfde rechten als andere steden. In de late middeleeuwen werd Groningen lid van de Hanze, hierdoor werd de handel gestimuleerd en zorgde voor positieve effecten.

Albrecht van Saksen

De 15e eeuw was voor Groningen een goede eeuw. In Friesland was er namelijk een strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers gaande. Omdat Groningen de grootste stad in de omgeving was kon de stad voor rust zorgen en dat deed het ook. Groningen had tot 1492 controle over de provincie Friesland, daarna werd de macht overgenomen door Albrecht van Saksen. De stad was niet opgewassen tegen Albrecht dus koos het de kant van Karel V en werd toen opgenomen in zijn rijk.

Toen in de 16e eeuw de opstand tegen de Spanjaarden uitbrak bleef Groningen aanvankelijk aangesloten bij Spanje. Later, in 1594, voegde de stad zich toch bij de Republiek. In 1614 werd voor het eerst een universiteit in de stad gevestigd. Ook kreeg de stad nieuwe omwallingen. Toen de Fransen het lukte om De Nederlanden te veroveren moesten alle universiteiten sluiten, op die van Leiden en Groningen na. Na Franse tijd moest de stad weer opnieuw haar positie terug verdienen. De stadsbezittingen en veenproductie hielpen daar flink aan mee.

In de 20e eeuw, voor de Tweede Wereldoorlog breidde de stad verder uit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf had de stad het wat minder makkelijk. Rond 3300 mensen stierven in deze tijd waaronder 2800 Joden. Bij de bevrijding van de stad brak er een relatief grote strijd uit. Sommige stukken van de stad werden verwoest. Na de oorlog kon de stad zich herstellen en zelfs uitbreiden tot de stad wat het vandaag de dag is.

De bezienswaardigheden

Groningen heeft ook mooie bezienswaardigheden die u kunt bezoeken. Een voorbeeld daarvan is de Martinitoren. Deze toren is het symbool van de stad en er staat een bijbehorende kerk bij. De toren heeft de oorlog overleefd en dat is te zien. Op de toren zijn de kogelinslagen nog te zien. Ook het Groninger Museum is het bezoeken waard. Dit museum waarborgt veel geschiedenis van de stad. Ook staan er twee huizen die dateren uit de 13e en 14e eeuw. Natuurlijk is er nog veel meer te zien en te doen in de stad, denk maar aan het uitgaan bijvoorbeeld.