Disclaimer:
Gebruik van enige informatie verkregen middels een van de websites van SteBaWeb gebeurt voor risico van de gebruiker.


De SteBaWeb sites bevatten koppelingen naar andere sites die buiten het domein van SteBaWeb liggen. SteBaWeb is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SteBaWeb geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


SteBaWeb spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SteBaWeb als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan SteBaWeb niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de websites van SteBaWeb en sites waarnaar wordt verwezen gevonden wordt. SteBaWeb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.